บริษัท นิวทรีเร จำกัด ต้องการรับสมัคร บุคคลากรที่มีความสามารถ ซื่อสัตย์ ขยันและมีความกระตือรือร้นในการทำงานมาร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์การทำงาน : 2-3 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดซื้อแพ็คเกจจิ้ง / เครื่องจักร ในการผลิต และอื่นๆ
ประสานงานกับผู้ขาย
คิดต้นทุนและเปรียบเทียบราคา
สามารถต่อรองราคาผู้ขายได้
สามารถทำรายงานการสั่งซื้อได้
มีบุคลิคภาพดี และ มนุษย์สัมพันดี
- อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีทัศนคติดีเยี่ยม
- รักความก้าวหน้า ขยัน อด ทน
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
QC Supervisor
คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ 25-35
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์การทำงาน : 2-5 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ตั้งแต่่การตรวจสอบวัตถุดิบ ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
- วางแผนและจัดเตรียมเอกสารด้านคุณภาพ เช่น กระบวนการตรวจสอบมาตราฐาน.WI,Procedure และด้านการตรวจประเมิน ต่าง ๆ เช่น GMP/HACCP,ISO
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตราฐาน GMP/HACCP,ISO
-มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ
สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
สวัสดิการเพิ่มเติม
เบื่องต้น : ตามกฏกระทรวงแรงงาน
: โบนัส , เบี้ยขยัน , ปรับเงินเดือนประจำปี
: ชุดฟอร์ม , อาหารกลางวัน
: ท่องเที่ยวต่างประเทศ ** ยอดขายตามเงื่อนไขของบริษัท ** อายุงาน และผลงาน
: กองทุนกู้ยืม ** ตามเงื่อนไขของบริษัทติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบุคคล บริษัท นิวทรีเร จำกัด ที่เบอร์ 02-1527273-75

Total 2 Job : 1 Page : 1